Yến Sào Sài Gòn Anpha

Online 30 giờ trước
Đánh giá:
4.9 / 5
(33 đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
57%
(trong vòng vài ngày)
Yến Sào đươc biết đến là một trong những thực phẩm cao quý nhất chỉ dùng trong những buổi tiệc của vua chúa, và là một trong bát trân thời xưa Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Anpha được thành lập dưới sự tìm tòi nghiên cứu của ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Tổng Giám Đốc và các chuyên gia trong, ngoài nước đã tiến hành thử nghiệm mô hình nuôi chim yến trong nhà ở Tp. Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh đã cho những thành công đáng kể. Sản phẩm gồm có: Yến sào thô, Yến sào sơ chế, Yến sào tinh chế.xem thêm
Tài khoản đã được xác minh:
Shop chưa có sản phẩm nào.