X5Food Shop

Online 10 giờ trước
Đánh giá:
5.0 / 5
(3 đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
57%
X5food.com chuyên cung cấp sản phẩm tư ngũ cốc nảy mầm: Bột dinh dưỡng, bột thực dưỡng, trà mầm ngũ cốc, hạt thực dưỡng hàng loại I , chọn lọc kỹ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, có công bố chất lượng sản phẩm, có chứng nhận thương hiệu của cục sở hữu trí tuệ. LH Tư Vấn 0975836067xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: