Nhà Sách Tri Thức Trẻ

Online 39 phút trước
Đánh giá:
4.9 / 5
(313 đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
50%
(trong vòng vài tiếng)
Tri thức Trẻ Books là một đơn vị xuất bản. Chuyên tổ chức bản thảo, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành các xuất bản phẩm trên các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa xã hội, Văn học nghệ thuật, Khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội nhằm cung cấp cho độc giả Việt Nam những kiến thức cần thiết trong cuộc sống, những tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần phát triển Văn hóa Đọc tại Việt Nam.xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: