mei.room

Online 4 giờ trước
Đánh giá:
4.9 / 5
(1,9K đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
78%
(trong vòng vài tiếng)
𝐋𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐬 - 𝐃𝐞𝐜𝐨𝐫 🌼 𝐌𝐞𝐢.𝐫𝐨𝐨𝐦 - life-style selected shop - nơi bạn có thể tìm thấy những sản phẩm decor, props chụp hình, phụ kiện, văn phòng phẩm,... mang phong cách Hàn Quốc. 🌤️ Happy shopping with 𝐌𝐞𝐢.𝐫𝐨𝐨𝐦 🌤️ ➡️ Instagram: @mei.room ➡️Facebook: Mei.room - Phụ kiện Decor Hàn Quốc 🕙 9 AM - 9 PM 🏠 Số 38, ngõ 84 Chùa Láng, Hà Nội (cuối ngõ 84 Chùa Láng) xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: