Preferred

Thái tuấn hobby-fpv

Active 1 giờ ago
Rating:
5.0 out of 5
(362 Ratings)
Chat performance:
95%
Cửa hàng đồ chơi mô hình Thái tuấn hobby mảng FPV: -Chuyên cung cấp linh kiện, phụ kiện đồ chơi mô hình liên quan đến lĩnh vực fpv như khung, vỏ máy bay nhiều động cơ, thiết bị thu phát hình ảnh không dây, động cơ, điều tốc và các sản phẩm liên quan khác. Với những sản phẩm thuộc các mảng khác, các bạn có thể tìm thấy trên shopee chính của cửa hàng mình: https://shopee.vn/thaituan.hobby
Verified Accounts: