5.0/5.0
Đánh giá shop
4K
Người theo dõi
37%
Tỉ lệ phản hồi Chat