GLOFOOD

Online 7 giờ trước
Đánh giá:
0 đánh giá
Tỉ lệ phản hồi Chat:
57%
Global Ingredient Group (GLOFOOD) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu phục vụ ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống tại Việt Nam.xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: