VBIO

Online 2 giờ trước
Đánh giá:
4.8 / 5
(48 đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
37%
(trong vòng vài phút)
Viện Nghiên cứ Sinh học Ứng dụng (ABRI) hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học; Dịch vụ khoa học và công nghệ. xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: