VBIO

Online 3 giờ trước
Đánh giá:
4.8 / 5
(42 đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
87%
(trong vòng vài tiếng)
Viện Nghiên cứ Sinh học Ứng dụng (ABRI) hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học; Dịch vụ khoa học và công nghệ. xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: