Phượng Hải JSC

Online 44 giờ trước
Đánh giá:
0 đánh giá
Tỉ lệ phản hồi Chat:
57%
Công ty Cổ Phần KHKT Phượng Hải được thành lập năm 2004 hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị khoa học kỹ thuật và nội thất chuyên dùng cho phòng thí nghiệm, đem lại các giải pháp tổng thể cho Phòng Thí Nghiệm.
Tài khoản đã được xác minh: