Agri market

Online 32 ngày trước
Đánh giá:
0 đánh giá
Tỉ lệ phản hồi Chat:
57%
Cung cấp các trang thiết bị, vật tư, phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ các ngành chăn nuôi, trồng trọt nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Thông tin liên hệ: Cửa hàng Agri market Địa chỉ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Thị Trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - TP. Hà Nội Hotline: 0328.220.115 xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: