CTY TNHH CÔNG NGHỆ HƯƠNG GIANG

Online
Rating:
4.8 out of 5
(132 Ratings)
Chat performance:
100%
(within hours)
₫5k off Min. Spend ₫50k
Valid Till 30-04-2020
Claim
₫10k off Min. Spend ₫200k
Valid Till 30-04-2020
Claim
₫20k off Min. Spend ₫300k
Valid Till 30-04-2020
Claim
₫50k off Min. Spend ₫1tr
Valid Till 30-04-2020
Claim
Save more by applying these shop vouchers to the items in your shopping cart
Công ty TNHH Công Nghệ Hương Giang chuyên sản xuất các sản phẩm (Cồn khô, Cồn Thạch, Bếp Cồn, Chảo Nướng,Đồ gang, đồ nhôm bên ngành thực phẩm ,Khay cơm, Khay thực phẩm và Máy Đóng Gói Thực Phẩm).
Verified Accounts: