Nguyễn Mid Hưng

Online 19 phút trước
Đánh giá:
5.0 / 5
(1 đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
9%
(trong vòng vài tiếng)
Gian hàng gia dụng mẫu dành cho các nhà bán hàng tham khảo cách đặt tên chuẩn cho sản phẩm của mình theo từng danh mục sản phẩm của ngành hàng. Quy định đặt tên sản phẩm sẽ phân theo 2 chuẩn: - Sản phẩm không có đăng ký thương hiệu: -> Loại sản phẩm + (thương hiệu) + (tên/mã sản phẩm) + thuộc tính sản phẩm - Sản phẩm có đăng ký thương hiệu: -> Loại sản phẩm + Thương hiệu + Tên/mã sản phẩm + thuộc tính sản phẩm. Xem thêm tại đây: https://shopee.vn/events3/code/1596891349/xem thêm
Tài khoản đã được xác minh:
Shop chưa có sản phẩm nào.