4.8/5.0
Đánh giá shop
5K
Người theo dõi
10%
Tỉ lệ phản hồi Chat