Lụa Nghệ Nhân

Active 16 giờ ago
Rating:
5.0 out of 5
(59 Ratings)
Chat performance:
100%
(within hours)
luanghenhan.com góp phần giúp bạn hiểu thêm về tơ tằm, về những sản phẩm 100% tơ tằm tự nhiên Việt Nam do nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận sản xuất. Nghệ nhân Thuận đã đạt được nhiều giải thưởng ghi nhận cống hiến của bà cho ngành dâu tằm tơ Việt Nam.
Verified Accounts: