Yêu thích

Wawa’s Corner

Online 2 giờ trước
Đánh giá:
5.0 / 5
(12,5K đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
90%
(trong vòng vài tiếng)
SIÊU SALE BÁCH HÓA - TRIỆU DEAL 1K 1. COS1212: GIẢM 8% TỐI ĐA 50K ĐƠN TỪ 250K 2. COSHOT12: GIẢM 10% TỐI ĐA 50K - CHO ĐƠN TỪ 350K 3. COSSALE12: GIẢM 10% TỐI ĐA 100K - CHO ĐƠN TỪ 500K 4. FMCG12 : GIẢM 100% TỐI ĐA 100K CHO ĐƠN TỪ 1,500K 5. FMCG1212: GIẢM 8% TỐI ĐA 80K CHO ĐƠN TỪ 500K 6. FMCGSALE: giảm 5% TỐI ĐA 50K - CHO ĐƠN TỪ 300K 7. FMCGFSS12: giảm 8% TỐI ĐA 80K - CHO ĐƠN TỪ 300K 8. FMCGCCB12: giảm 10% TỐI ĐA 100K - CHO ĐƠN TỪ 199K Hiệu lực: 0h - 23h59 ngày 12.12 Số lượng có hạn!xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: