Đông Trùng Hạ Thảo LION

Online 22 giờ trước
Đánh giá:
5.0 / 5
(2 đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
67%
Đông Trùng Hạ Thảo LION do CTY Nam Phong nghiên cứu, nuôi trồng thành công trong điều kiện nhân tạo với công nghệ Nhật Bản, đồng thời là nơi cung cấp thông tin sức khỏe, dinh dưỡng cho mọi người.xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: