Trầm Dưỡng Tâm

Online 2 giờ trước
Đánh giá:
5.0 / 5
(45 đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
100%
(trong vòng vài phút)
Vì sao gọi là Trầm Dưỡng Tâm ? Bởi vì thưởng trầm là một thú chơi nghệ thuật. Người chơi trầm phải có tâm tốt, tính kiên nhẫn không nóng vội thì mới có thể tạo ra được các tác phẩm trầm ép trong khuôn đẹp mịn, khi đốt cháy từ đầu đến cuối. Nếu hình trầm bị vỡ hoặc không cháy hết từ đầu đến cuối cũng tức là cần phải rèn luyện tâm và tính kiên nhẫn hơn rất nhiều. Mặt khác, việc ép bột trầm vào khuôn cũng giúp trầm được ép nhỏ lại, giúp lượng khói từ trầm bay lên đều hơn.xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: