THE KAFFEINE & GREEN FOOD

Online 1 giờ trước
Đánh giá:
4.9 / 5
(7,4K đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
17%
(trong vòng vài tiếng)
The Kaffeine Coffee là shop của Công ty TNHH The Kaffeine, một thương hiệu được lập bởi Ông Vicente, một chuyên gia tài chính, một cựu Tổng Giám Đốc của một công ty chứng khoán của nước ngoài. Với đam mê cà phê, ông đã cùng người bạn đời của mình là Bà Layla đưa thương hiệu The Kaffeine Coffee đến tay người tiêu dùng The Kaffeine - No coffee No life We dont provide coffee - We deliver lifexem thêm
Tài khoản đã được xác minh: