Ken

Cảnh Giác Lừa Đảo: Cung Cấp Dịch Vụ Có Thu Phí

Lừa đảo bằng việc mạo danh Shopee cung cấp các dịch vụ có thu phí nhằm mục đích trục lợi ...

Cảnh Giác Lừa Đảo: Thông Báo Trúng Thưởng

Lừa đảo bằng việc Thông báo trúng thưởng (nước hoa, phiếu mua hàng,…) qua điện thoại dưới danh nghĩa Shopee ...