Ken

Cảnh Giác Với Các Đơn Giao Ngoài Và Đơn Hàng Ảo Có Thu Phí Người Mua

1. Đơn giao ngoài Đơn hàng được đặt trên Shopee nhưng được giao đến Người mua không thông qua các ...

Cảnh Giác Lừa Đảo: Cung Cấp Dịch Vụ Có Thu Phí

Lừa đảo bằng việc mạo danh Shopee cung cấp các dịch vụ có thu phí nhằm mục đích trục lợi ...

Cảnh Giác Lừa Đảo: Thông Báo Trúng Thưởng

Lừa đảo bằng việc Thông báo trúng thưởng (nước hoa, phiếu mua hàng,…) qua điện thoại dưới danh nghĩa Shopee ...