Aokang_flagship_store

Online 9 giờ trước
Đánh giá:
4.9 / 5
(172 đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
54%
(trong vòng vài tiếng)
Tập đoàn AOKANG chuyên về lĩnh vực thiết kế, chế tạo, sản xuất giày da với 5 thương hiệu giày và đồ da nổi tiếng. AOKANG luôn kiên trì theo đuổi phương châm “ Chất lượng dẫn đầu – Uy tín dài lâu” , thực hiện chiến lược “ Aokang bền vững dài lâu, thương hiệu toàn cầu” , sứ mệnh thực hiện “ Cống hiến cho sự tiến bộ nhân loại” và theo đuổi các giá trị quan “ Uy tín, sáng tạo, con người, hài hòa” đóng góp vào sự phát triển phồn vinh và thịnh vượng của xã hội. Hotline: 1800 969658xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: