Airphin Official Store

Online 1 giờ trước
Đánh giá:
4.9 / 5
(331 đánh giá)
Tỉ lệ phản hồi Chat:
62%
(trong vòng vài tiếng)
Airphin là Công ty từ Barcelona, Tây Ban Nha chuyên cung cấp khẩu trang thông minh có khả năng ngăn chặn hơn 95% các hạt ô nhiễm có bán kính PM2.5 mà các loại khẩu trang vải và khẩu trang y tế thông thường không đạt được và ngăn chặn tuyệt đối tia UV (UPF 50+). Đây là tài khoản chính thức của Airphin trên Shopee. 🎟 Website : http://airphin.com/ 🎟 Shopee: Airphin Official Store ( https://shopee.vn/airphinvietnam) 🎟 Facebook: Airphin (@airphin) (https://www.facebook.com/airphin/) xem thêm
Tài khoản đã được xác minh: