Official Account Shopee KOL Affiliate (Shopee OA – KOL)

Nhằm mục đích tối ưu và quy chuẩn hóa cho việc hỗ trợ KOL, từ ngày 20/05/2021 Shopee đã ra mắt tài khoản chính thức đại diện hỗ trợ cho KOL trên ứng dụng Zalo chat mang tên “Official  Account Shopee KOL Affiliate (Shopee OA – KOL)”. Shopee cập nhật đến bạn một số thông tin về “Official  Account Shopee KOL Affiliate (Shopee OA – KOL)” như sau:

  1. Cung cấp thông tin của KOL.

Việc cung cấp thông tin tại bước đầu sẽ giúp:

  • Tạo hồ sơ thông tin KOL trên tài khoản chính thức hỗ trợ KOL.
  • Cập nhật thông tin đầy đủ của KOL để hỗ trợ KOL nhanh chóng và tốt hơn.
  1. Các bước theo dõi kênh “Official  Account Shopee KOL Affiliate (Shopee OA – KOL)” của Shopee:

Sau khi đã hoàn thành xong tất các các thao tác trên, nhân viên hỗ trợ KOL của Shopee sẽ chủ động gửi tin nhắn đến cho bạn.