Shopee Affiliate Official

Nhằm mục đích tối ưu và quy chuẩn hóa cho việc hỗ trợ người hoạt động tiếp thị liên kết, từ ngày 20/05/2021 Shopee đã ra mắt tài khoản chính thức trên ứng dụng Zalo chat mang tên “Shopee Affiliate Official”. Shopee cập nhật đến bạn một số thông tin về “Shopee Affiliate Official” như sau:

– Cung cấp thông tin của người dùng.

– Tạo hồ sơ thông tin người dùng trên tài khoản hỗ trợ chính thức

– Cập nhật thông tin đầy đủ của người dùng để hỗ trợ nhanh chóng và tốt hơn.

Các bước theo dõi kênh “Shopee Affiliate Official” của Shopee:

1.Cung cấp thông tin của người dùng

Việc cung cấp thông tin tại bước đầu sẽ giúp:

  • Tạo hồ sơ thông tin trên tài khoản chính thức hỗ trợ người dùng.
  • Cập nhật thông tin đầy đủ để hỗ trợ người dùng nhanh chóng và tốt hơn

2. Các bước theo dõi kênh “Shopee Affiliate Official” của Shopee:

 

external
external
external
external
external
external

Sau khi hoàn tất các bước đăng ký như trên, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ nhân viên Shopee trong thời gian sớm nhất có thể