Dành cho người bán

Từ tháng 7/2022, Shopee chi trả hoa hồng Tiếp Thị Liên Kết qua 01 hình thức là ""Số dư Tài khoản Shopee"". Xem thêm các giải đáp về Quy trình thanh toán hoa hồng tại https://shopee.vn/m/quytrinhthanhtoanhoahong
Điều kiện tham gia Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán rất đơn giản: - Bạn đã có shop (cửa hàng) trên Shopee và đã có app Shopee - Trong shop của bạn trên Shopee có ít nhất 01 sản phẩm - Tài khoản Shopee của bạn không được tham gia đồng thời bất kỳ các chương trình Tiếp Thị Liên Kết từ Shopee. Xem thêm Điều khoản tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán tại https://shopee.vn/affiliate/dieu-khoan-tham-du-chuong-trinh-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban/
04 bước đơn giản để nhận được hoa hồng từ chương trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán: - Bước 1: Đảm bảo rằng bạn đã đăng ký và nhận được Email duyệt tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết. - Bước 2: Tạo link Tiếp Thị Liên Kết tại Hệ thống Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán tại https://doitac.shopee.vn/tools/seller-affiliate - Bước 3: Chia sẻ link Tiếp Thị Liên Kết cùng bài biết bán hàng trên các trang mạng xã hội bên ngoài sàn thương mại điện tử Shopee. - Bước 4: Nhận hoa hồng nếu có đơn hàng thành công phát sinht từ link Tiếp Thị Liên Kết của bạn.