Những câu hỏi thường gặp

Bạn chỉ cần sở hữu website, ứng dụng di động, blog hoặc các kênh mạng xã hội có thể thu hút người mua hàng.

Bạn có thể đọc thông tin chi tiết tại đây: https://shopee.vn/affiliate/phe-duyet-tai-khoan-tiep-thi-lien-ket-shopee/

Hoa hồng phát sinh tối đa cho mỗi sản phẩm là $17 đối với các khách hàng mới của đối tác bình thường và $1 đối với các khách hàng cũ của các đối tác này. Đối với đối tác cashback, hoa hồng tối đa cho mỗi sản phẩm là $1. Nếu phát sinh thay đổi về hoa hồng thì Shopee sẽ thông báo chính thức qua email trong vòng 05 ngày làm việc.

Hoa hồng tối đa đối với một sản phẩm của đối tác Cashback là $1.

Bạn không được tự xây dựng shop bán hàng trên Shopee và tự mua hàng để nhận hoa hồng, không được sử dụng hoạt động đầu cơ mua đi bán lại các sản phẩm của Shopee.

  • 30 ngày đối với trình duyệt Web (Desktop/Mobile).
  • 07 ngày đối với Mobile App Shopee.

Do Cookie được ghi nhận dựa trên trình duyệt/thiết bị mà Khách hàng sử dụng để click vào link affiliate nên Khách hàng cần đặt hàng trên đúng trình duyệt/thiết bị đó.

Khi khách hàng click vào nhiều link affiliate và quảng cáo trước khi đặt hàng: đơn hàng sẽ được ghi nhận cho link được click cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng.
Ví dụ: Khách hàng click link A > click link B > Đặt hàng: Đơn hàng được tính cho link B.

Bạn hoàn toạn có thể đặt link cho Shopee nước khác nhưng bạn phải đăng ký chiến dịch của Shopee nước khác trên Partnerize. Việc theo dõi chiến dịch và thanh toán của Shopee ở 2 nước khác nhau là hoàn toàn độc lập,

Có thể, miễn là bạn không sử dụng các từ khóa sau đây để chạy quảng cáo Google adwords: (https://tinyurl.com/y6y8ed9m). Bạn cũng không được sử dụng brand Shopee tạo group, fan page, website… dưới bất kì hình thức nào để truyền thông.

Sau khi đăng ký tài khoản tại https://event.shopee.vn/affiliate/register3/#/, bạn vào mục "Dashboard" >> "Campaign tracking" để có thể lấy link và bắt dầu quảng bá chiến dịch.

Bạn cài đặt Shopee Short Link trên Chrome Extension >> Chọn link sản phẩm >> Generate Link bằng Shopee Short Link>> Copy Tracking Link