Chương trình Tiếp thị Liên kết dành cho Người bán Shopee Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỌI THẮC MẮC VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT DÀNH CHO NGƯỜI BÁN VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA:

  • Điều khoản chương trình:

https://shopee.vn/affiliate/dieu-khoan-tham-du-chuong-trinh-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban/

  • Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc fanpage: 

affiliate_vn@shopee.com

https://www.facebook.com/tiepthilienketnguoibanshopee

  • Hoặc qua form hỗ trợ sau:

https://forms.gle/bWSHGmeV6d5q6T9UA